Laserbehandling

Hos oss är det hundens behov och ägarens önskemål som avgör behandlingen, som kund hos oss har man tillgång till hela vårt rehabiliterings- och friskvårdsutbud och ni blir givetvis omhändertagen av välutbildad personal vid ert besök.

Laser är en väldokumenterad behandlingsmetod som uppvisat god effekt vid olika sjukdomstillstånd, ledproblem, mjukvävnadsskador och neurologiska smärttillstånd och används flitigt av välutbildad personal inom veterinärmedicinsk-, rehabilitering- och
friskvårdsbehandling för djur.

Man har i flertalet studier uppmätt positiva effekter gällande rörlighet och livskvalitet. De flesta inflammatoriska tillstånd är lämpliga att laserbehandla tack vare laserns enastående förmåga att reducera inflammationer. Laserbehandling är en av få metoder som kan användas vid akuta skador i muskler och senor för att påskynda läkning och minska inflammationer. Metoden kan även kombineras med andra behandlingsformer som bland annat massage, sjukgymnastik samt träning.

Den våglängd som används vid laserbehandling påverkar lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärttillstånd. Detta är en behandlingsmetod som påverkar och stimulerar kroppens självläkningsförmåga.

Den del av kroppen som behandlas belyses med en prob (munstycke) som genom sin ljusbestrålning tillför energi (joule) till vävnaden och beroende på vilket symtom och område som ska behandlas så ställer man in lasern efter detta. När laser appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras, och sprids energin åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset, därför används en större energimängd vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

Behandlingen är normalt smärtfri, men kan ibland vid exempelvis kraftig inflammation generera i ett lätt övergående obehag, ofta beskrivet som en stickande känsla av människor som genomgått behandling.