Massage

Hos oss är det hundens behov och ägarens önskemål som avgör behandlingen, som kund hos oss har man tillgång till hela vårt rehabiliterings- och friskvårdsutbud och ni blir givetvis omhändertagen av välutbildad personal vid ert besök.

Välfungerande muskler är en förutsättning för ett härligt hundliv. Därför är massage ett behandlingsalternativ för såväl hunden med problematik som för den kärnfriska hunden och massage kan skapa välbefinnande för hunden oavsett ålder, ras, temperament eller bakgrund.

Massagebehandling underlättar för en hund vars muskler av olika anledningar blivit eller är utsatta för påfrestning. En hund med exempelvis ledproblematik eller artros kommer att belasta vissa muskler extra hårt för att kompensera för sin svaghet i de partier som berörs av problemet. Genom massagebehandling kan vi tillse att din hunds muskler hålls fria från onödiga spänningar och på så vis påverka eventuell smärta och minska skaderisken. Oavsett vilken fysisk status hunden idag har så har varje individ unika behov och förutsättningar för att få ha en god fysik genom hela livet. En hundmassör kan hjälpa dig att lokalisera behovet hos din hund och kan även ge hundägaren råd kring olika typer av träning och enklare behandling. Dessa råd kan hundägaren sen använda för att skapa välbefinnande och goda förutsättningar för hunden även hemma.

Massage ges på hundens villkor vilket betyder att det inte får ske med tvång eller skapa omständigheter som kan vara till men för hunden. En hundmassör skall alltid fråga om din hunds allmäntillstånd innan massage ges, hos oss genomgår alla hundar en friskvårdsbesiktning där bland annat hundens allmäntillstånd tas upp och förs in i hundens journal. Om vi bedömer att din hund är i behov av veterinärvård kommer du att rekommenderas att ta kontakt med din veterinär innan en massagebehandling ges till din hund. Det finns idag genom vissa försäkringsbolag, på veterinärs inrådan, möjlighet till ersättning för hundmassage. Fråga din veterinär och ditt försäkringsbolag om detta kan vara aktuellt för din hund.

Vad händer när din hund får massage?

Blodcirkulationen ökar när hunden får massage och detta genererar i att näring och syre transporteras effektivare ut till hundens muskler, bindväv, benvävnad och inre organ. Detta gör att läkningsprocessen i exempelvis en skadad muskel eller sena går snabbare. Blodtrycket sänks lokalt genom att muskelspänningen släpper och blodet kan cirkulera bättre genom muskeln. Blodtrycket sänks också genom att hormonet oxytocin frisätts och detta hormon verkar i den parasympatiska delen av nervsystemet som är en del av det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två olika delar, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet aktiveras när kroppens krafter behövs och det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila och i lugna situationer, som exempelvis vid massage. Det parasympatiska nervsystemet dämpar effekterna av det sympatiska nervsystemet och bidrar till att bygga upp kroppen, för att må bra behövs en jämvikt mellan de två delarna.

Olika former av massage

Det finns olika former av massage och en massör använder sig ofta en eller flera under en och samma behandling, detta eftersom varje hund har unika behov och syftet för massagen kan skilja sig åt.

Klassisk massage är en behandlingsform där hundmassören arbetar med hundens mjukdelsvävnader såsom hud, bindväv och muskler. Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt och kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. Massage stimulerar de receptorer i hud, muskler och bindväv som registrerar beröring, tryck, smärta och temperatur. Dessa mekaniska effekter, som ökad värme, cirkulation och töjning av mjukvävnader åstadkommer den lokala muskelavslappningen. De reflektoriska effekterna kan anses vara ännu viktigare i fråga om att uppnå avslappning hos hunden.

Bindvävsmassage är en resultatinriktad och rehabiliterande behandlingsform som används vid bland annat skador, långvariga muskelspänningar eller efter operationer. Hunden kan ha en ökad spänningsgrad i kroppen till följd av såväl fysisk som psykisk påfrestning, bindväven kan bli förtätad, stram och oelastisk och det kan leda till att hundens rörelseapparat påverkas. Bindvävsmassage påverkar vävnaden och nervbanorna i kroppen och sänker på så sätt spänningsgraden i hela hundens kropp, en fullföljd behandling är därför verkningsfull och har långvarig effekt.

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Lymfsystemet är viktigt för att kroppen och består av så kallade lymfatiska organ och lymfkärl, de lymfatiska organen bildar speciella celler som deltar i försvaret mot infektioner. Lymfkärlen transporterar en vätska som kallas lymfa och som är en viktig del av immunförsvaret, lymfcirkulationen stimuleras vid denna typ massagebehandling och har således en positiv inverkan på kroppens immunförsvar.